2007 – obóz – karta uczestnika

08
Sierpień
2016

Autor Redakcja

Kategoria U-10

bz06252016-8800

Przypominamy że do wzięcia udziału w obozie niezbędne są aktualne badania lekarskie.
W razie gdyby któraś z wymienionych osób nie mogła jechać proszę o jak najszybszą informację.

Proszę o pobranie kart uczestnika obozu, wypełnienie i przekazanie trenerowi bądź kierownikowi.

Poniżej znajduje się link do formularza.

wzór formularza karty uczestnika wypoczynku

Szczegóły dotyczące wypełniania karty:

  1. Rodzice wypełniają punkt II bez podpunktów 6 oraz 7.
  2. Proszę o szczegółowe wypełnienie punktu III karty, który dotyczy stanu zdrowia dziecka. W przypadku stałego przyjmowania leków, proszę, aby wszystko zostało zawarte na piśmie. W przypadku braku zastrzeżeń co do stanu dziecka, proszę aby takie stwierdzenie także znalazło się w karcie.
  3. Punkt IV wypełnia pielęgniarka, bądź w przypadku posiadania książeczki zdrowia proszę o wykonanie kserokopii książeczki zdrowia (karty z danymi dziecka oraz danymi dotyczącymi szczepień);
  4. W punkcie V wystarczy, że rodzic wypełni oraz podpisze.

 

Karte należy oddać trenerowi do 11 sierpnia.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies - jeśli zgadzasz się z polityką cookies zatwierdź klikając - "akceptuję"
Akceptuję
x